Menu

Dirofilarióza cover

Dirofilarióza

Dirofilarióza, bežne známa aj ako srdcová červivosť, je parazitárna choroba spôsobená Dirofilariou immitis. Najčastejšie postihuje psy a psovité šelmy (nakaziť sa môžu aj mačky a fretky ale infekcia u nich prebieha inak). Okrem Dirofilarie immitis poznáme aj Dirofilariu repens, táto je pôvodcom podkožnej dirofilariózy.

Dirofilarióza, bežne známa aj ako srdcová červivosť, je parazitárna choroba spôsobená Dirofilariou immitis. Najčastejšie postihuje psy a psovité šelmy (nakaziť sa môžu aj mačky a fretky ale infekcia u nich prebieha inak). Dirofilaria je prenášaná rôznymi druhmi komárov, ktoré sa vyskytujú hlavne v teplých oblastiach sveta (už aj na južnom Slovensku). Cyklus života tohto parazita je naozaj zaujímavý, časť vývoja vykonáva v tele psov a psovitých šeliem, ale časť prebieha aj v tele samotného komára. Zjednodušene- pes sa nakazí od komára a komár sa nakazí od infikovaného psa.

Dirofilaria

Zdroj - https://www.cdc.gov/parasites/dirofilariasis/biology.html

Z tohto teda vyplýva že ak chceme tento kolobeh opustiť musíme sa zamerať na prevenciu na oboch frontoch. Svojho psa musíme chrániť pred kontaktom s komármi (vyhýbať sa stojatím vodám, krajinám s premnoženými populáciami komárov, používať vhodné repelentné prípravky,...) a následne ho treba chrániť aj adekvátnymi odčervovacími produktmi ktoré hubia vývojové štádia Dirofilarie, skôr ako sa premenia na dospelca a usadia sa v hlavných krvných tokoch (pravá strana srdca, zadná dutá žila).

Dirofilaria - srdce

Zdroj - https://news.okstate.edu/articles/veterinary-medicine/2018/your-pets-and-heartworm-disease.html

Klinické príznaky ochorenia sa objavujú až mesiace po nákaze a sú dosť nešpecifické. Zahŕňajú kašel, odmietanie aktivity, problematické dýchanie (dyspnoe), hromadenie tekutiny v brušnej dutine (ascites) , môže nastať až kolaps.

Prítomnosť vývojových štádii Dirofilarie sa dá zistiť z odberu krvi , využitia špecifických testov a krvného náteru. Doporučuje sa aj celkové vyšetrenie zdravotného stavu pacienta (biochemické a hematologické vyšetrenie krvných parametrov, sonografické vyšetrenie so zameraním na srdce, RTG vyšetrenie hrudníka) aby sa stanovila celková prognóza pacienta. Toto ochorenie je bohužiaľ život ohrozujúce.

Dirofilaria - vývojové štádium

Vývojové štádium Dirofilarie v krvnom nátere pacienta

Následne sa pristupuje ku terapii ktorá organizmus zbaví vývojových štádii Dirofilárie ale aj samotných dospelcov spôsobujúcich poškodenie srdca a veľkých ciev. Terapia trvá minimálne 30 dní avšak môže sa natiahnuť aj na oveľa dlhšie, nehovoriac o dlhodobých dôsledkoch ak sa dospelce nájdu v srdci. Preto je v rámci dirofilariózy dôležitá prevencia (a nie len pri nej). Nesmieme zabúdať na pravidelné ošetrovanie našich chlpatých spoločníkov, hlavne ak ich plánujeme brať s nami na dovolenku do južnejších krajín (napr. do Chorvátska, Talianska, Španielska a i.).

Okrem Dirofilarie immitis poznáme aj Dirofilariu repens, táto je pôvodcom podkožnej dirofilariózy. Na Slovensku je veľmi častá ale často prebieha bez klinických príznakov a tým pádom nebýva diagnostikovaná. Prejavuje sa tvorbou tuhých útvarov v podkoží ktoré je nutné odstrániť chirurgicky, spolu aj s dospelcom parazita ktorý v ňom žije.

Dirofilaria - nodule