Menu

Profylaxia - očkovanie psov cover

Profylaxia - očkovanie psov

Očkovanie u psov je veľmi dôležitá forma profilaxie už od útleho veku. Očkuje sa 5 základných ochorení D (Distemper-psinka) H (hepatitída) P (Parvoviróza) Pi(Parainfluenza) L (leptospiróza) a 1 legislatívne povinné očkovanie R (Rabies - besnota).

Psinka

Psinka je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré môže spôsobiť vážne gastrointestinálne a respiračné ťažkosti (intenzívny kašeľ, hnisavý nosný a očný výtok) alebo smrteľné kŕče a ochrnutie.

Parvoviróza

Parvoviróza je spôsobená vysoko nákazlivým a vysoko rezistentným DNA vírusom CPV (psí parvovírus). Hlavne mladé umierajú na dehydratáciu alebo intoxikáciu spôsobenú ťažkým zvracaním, horúčkou (až 41,5°C) a krvavou hnačkou. Ale aj v prípade, že zviera ochorenie prežije, často umiera o niekoľko rokov neskôr na následky parvovirózy kvôli slabej imunite organizmu alebo srdcovým problémom.

Infekčný zápal pečene (hepatitída contagiosa canis)

Canine adenovírus 1, ktorý vedie k tzv. infekčnej hepatitíde u psov, sa do tela dostane väčšinou s vodou obsahujúcou moč alebo s krmivom a spočiatku spôsobuje horúčku a zápaly očí a obličiek. Ak vírus postihne pečeň, objaví sa únava, zvracanie a hnačka. Hlavne u mladých alebo oslabených psov vedie hepatitída k smrti.

Leptospiróza

Leptospiróza sa prenáša baktériami Leptospira, ktoré obvykle žijú v kontaminovanej pôde alebo vo vode. Hlavne u mladých psov a jedincov s oslabenou imunitou môže toto vysoko infekčné ochorenie spôsobiť vážne poškodenie orgánov, ktoré v mnohých prípadoch končí aj smrťou. Leptospiróza sa v posledných rokoch výrazne rozšírila. Vzhľadom k tomu, že je prenosná na človeka a je nebezpečná, je očkovanie striktne odporúčané.

Parainfluenza

Psia chrípka alebo parainfluenza postihuje hlavne zvieratá v chovných staniciach. Vysoko nákazlivé vírusové ochorenie vedie k závažným respiračným problémom (obvykle nepríjemný, suchý kašeľ).

U zvierat s oslabenou imunitou môže viesť k ťažkému zápalu pľúc, ktorý môže byť v niektorých prípadoch aj smrteľný.

Besnota je akútne vírusové ochorenie zvierat (cicavcov) prenosné aj na človeka.

Postihuje pritom predovšetkým centrálny nervový .Pôvodcom ochorenia je vírus, ktorý má afinitu k nervovým bunkám, a ktorý je pomerne odolný voči vplyvom vonkajšieho prostredia.. Vírus sa do organizmu dostáva pohryzením besným zvieraťom, pretože sa vylučuje prakticky iba slinami chorého zvieraťa. Choroba je veľmi nebezpečná, pretože môže postihnúť všetky druhy cicavcov, teda aj psy a mačky a taktiež aj človeka

Očkovacia schéma

Odporúča sa začať očkovanie už v 6 týždňoch vakcínou DP, nasleduje v 8-9 týždňoch DHPPi, ktorá sa v 11-12 týždni rekvacinuje DHPPi a pridáva sa L(4) a následne sa 15-16 týždňoch revackinuhe všetko DHPPi L4 a pridáva sa Besnota.

vakcína 1

Zdroj - https://cymedica.com/produkty/nobivac-dp-plus-lyofilizat-a-rozpoustedlo-pro-injekcni-suspenzi-pro-psy-stenata/

vakcína 2

Zdroj - https://cymedica.com/produkty/nobivac-dhppi-lyofilizat-a-rozpoustedlo-pro-injekcni-suspenzi/

vakcína 3

Zdroj - https://cymedica.com/produkty/nobivac-l4-injekcni-suspenze-pro-psy/

vakcína 4

Zdroj - https://cymedica.com/produkty/nobivac-rabies-injekcni-suspenze/